• Woonvoorziening & Zorgverlening

    STICHTING

Voormalig Stichting Diaphora

Diaphora: “Het woord ”Diaphora” is afkomstig uit het Grieks. Het betekent: verschil, onderscheid, variatie. Dat is nu ook precies wat de stichting Diaphora – binnen haar sector – wil bereiken. De stichting Diaphora wil het verschil maken voor haar cliënten, zich onderscheiden met een hoogwaardige kwaliteit van woon-, leef- en zorgomgevingen en nieuwe variatie bieden binnen het bestaande aanbod aan woon- en zorgvoorzieningen in Nederland. Het kan en moet ook anders. Dat is waar de organisatie voor staat.

Voor wie?
De stichting Diaphora richt zich op mensen met dementie, welke door hun aandoening vaak onvoldoende zelfredzaam zijn geworden om nog zelfstandig te kunnen wonen en leven en om die reden tijdelijke of permanente verzorging en begeleiding binnen een bescherm(en)de en aangepaste woon-, leef, en zorgomgeving nodig hebben. Juist voor deze mensen wil de organisatie een passend alternatief op het gebied van aangepaste woon-, en zorgvoorzieningen in Nederland bieden, zodat die mensen en hun naasten – ondanks hun (medische) beperkingen – van een goede kwaliteit van wonen, leven en welzijn kunnen blijven genieten.

Missie

De missie van de stichting Diaphora is afgeleid van een aantal belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van woon – en zorgvoorzieningen in Nederland, zoals vergrijzing, ontgroening en kwaliteitsbewustzijn. Binnen deze trends heeft de stichting Diaphora haar eigen missie als volgt geformuleerd:

Wie zijn wij? Wat doen we?
De stichting Diaphora is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen, realiseren en zelfstandig aanbieden van kleinschalige woon-, leef- en zorgvoorzieningen op het gebied van sport in Nederland voor die mensen in de samenleving die vanuit medisch oogpunt een aangepaste woon-, zorg-, en leefomgeving nodig hebben.

Waarom zijn we er?
De organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat er binnen de samenleving altijd mensen zullen zijn die vanuit medisch oogpunt aangepaste woon-, leef- en zorgvoorzieningen nodig zullen hebben. De organisatie beoogt juist voor die mensen de juiste aangepaste woon-, zorg en leefomgeving te creëren.

Wat is de opdracht waar we voor staan?
De organisatie streeft in eerste instantie naar tevredenheid in wonen, leven en welzijn bij de bewoners en hun naasten binnen de aangepaste woon-, zorg-, en leefomgevingen van de stichting Diaphora door middel van het realiseren van veilige, prettige, vertrouwde, rustgevende en in alle opzichten passende woon-, leef en zorgvoorzieningen voor de beoogde doelgroep(en).

Wat willen we betekenen?
De stichting Diaphora ziet voor zichzelf een maatschappelijke taak om voor nu en in de toekomst blijvend goede oplossingen te kunnen bieden op het gebied van aangepaste woon-, leef- en zorgvoorzieningen in Nederland. Hoogwaardige woon-, leef- en zorgvoorzieningen, waarbij wonen, zorg en welzijn specifiek ingericht en afgestemd zijn op het persoonlijke karakter, de bijzondere (medische) situatie en de individuele wensen en behoeften van de bewoners en hun naasten, zodat voor nu en in de toekomst een optimale tevredenheid in wonen, leven en welzijn bij alle betrokkenen bereikt kan worden.

Wonen

Het doel van de woonvoorzieningen blog van de stichting Diaphora bestaat uit het creëren van in alle opzichten passende en aangepaste woon- en leefomgevingen voor mensen die om medische redenen een aangepaste en bescherm(en)de woonvoorziening nodig hebben. In de praktijk wil de stichting Diaphora hiervoor karakteristieke en bijzondere locaties in Nederland (her)inrichten tot kleinschalige woonvoorzieningen met een individuele en persoonlijke woon- slaapruimte voor iedere bewoner afzonderlijk en gemeenschappelijk gebruik van diverse gezamenlijke ruimtes voor alle bewoners tezamen. Traprenovatie

Zorg

Het doel van de zorgverlening van de stichting Diaphora bestaat uit het leveren van in alle opzichten passende en aangepaste persoonlijke begeleiding, verzorging en verpleging in die mate en van dat niveau zoals iedere bewoner individueel nodig heeft. Concrete en praktische invulling van de zorgfuncties vindt altijd “op maat” en op basis van de persoonlijke (medische) situatie plaats en wordt tevens altijd in nauw overleg met de bewoner zelf, de medisch betrokken specialisten, het verzorgende personeel en de familie en naasten opgesteld. Wat is een bouwdepot?

Welzijn

Het doel van de welzijnsactiviteiten van de stichting Diaphora bestaat uit het leveren van individueel en groepsgewijze ondersteunende welzijnsactiviteiten aan de bewoners, welke vooral gericht zijn op het handhaven van de zelfredzaamheid van de bewoners, acceptatie van hun situatie en het bieden van toezicht, zekerheid en praktische hulp bij het dagelijkse leven. Daarnaast zullen ook diverse begeleidende welzijnsactiviteiten aangeboden worden, welke gericht zijn op het actieve behoud van (verworven) eigen vaardigheden en vrijetijdsbesteding. De precieze aard en inzet van de ondersteunende welzijnsactiviteiten zal in de praktijk vooral op individuele basis en afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen worden bepaald.”

Premium Partners